Zorg thuis aanvragen

Wilt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen maar heeft u wel zorg nodig? Onze medewerkers staan voor u klaar om u thuis te helpen met huishoudelijke zorg, verzorging, verpleging en begeleiding.

 

Wij regelen de indicatie

Samen regelen we de zorg en hulp die nodig is. U hoeft zelf geen indicatie meer aan te vragen. Dat regelen wij voor u. De zorgverlening kan daardoor direct beginnen.

Vroeg bij ons aan de bel trekken, dat hebben we graag! Hoe eerder we met elkaar om de tafel zitten, hoe sneller we actie kunnen ondernemen. Zo zorgen we er samen voor dat problemen niet onnodig verergeren.

 

U bent bij ons in beeld

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de regie over uw eigen leven houdt, ook als u ziek bent, herstelt van een operatie of een chronische aandoening hebt. Dat betekent niet dat u er alleen voor staat. Integendeel, samen met u regelen we zorg en hulp.
We willen u leren kennen zodat u zelf kunt beslissen welke zorg nodig is en bij u past. Daarbij vragen we u mee te denken. Wat kunt u zelf nog? Wat heeft u nodig? Wat kan uw omgeving voor u betekenen? Zijn er slimme hulpmiddelen in te zetten?

 

Samen met uw huisarts en organisaties in de buurt

We reageren snel op veranderingen in uw gezondheid. In overleg met u hebben we contact met uw huisarts. Om u nog beter van dienst te zijn, zitten we regelmatig om de tafel met andere zorg-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties in uw omgeving, zodat we elkaar kennen en weten wat er mogelijk is of verbeterd kan worden.

 

Verzorging en verpleging

Wij staan voor u klaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De verzorgenden van Cleijenborch Thuis bieden u hulp in uiteenlopende situaties. Bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, wassen, douchen, verzorgen van een wond, het geven van injecties, plaatsen van katheters, adviseren bij hulpmiddelen, medicijngebruik, incontinentieproblemen en het leren omgaan met een ziekte of handicap.