Welkom op de website van Cleijenborch

Ons uitgangspunt is om alle cliënten een leefmodel aan te bieden, zodat zij hun leven zoveel als mogelijk op dezelfde wijze kunnen voortzetten.

Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling. Dit houdt in dat mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt te allen tijde het uitgangspunt vormen. Onze kernwaarden zijn: vrijheid, verbondenheid en gelijkwaardigheid.

 

Vrijheid, Verbondenheid en Gelijkwaardigheid


Wij zijn gecertificeerd voor de Roze Loper en geven daarmee aan dat wij diversiteit hoog in het vaandel hebben. Ons diversiteitsbeleid (in de breedste zin van het woord) richt zich enerzijds op het thema culturele/religieuze diversiteit en migranten (zowel ouderen als medewerkers). Anderzijds, richt ons diversiteitsbeleid zich op seksuele diversiteit en LHBT-ouderen en -medewerkers (oftewel lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) – een relatief onzichtbare groep in de zorg.