Welkom op de website van Cleijenborch

Eerder dit jaar ontvingen wij signalen van medewerkers over het functioneren van een medewerker. Hierop hebben wij de betreffende medewerker direct op non-actief gesteld en een extern onderzoeksbureau een arbeidsrechtelijk onderzoek laten uitvoeren. Meldingen en signalen over mogelijk ongewenst gedrag nemen wij zeer serieus en laten wij vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid onafhankelijk onderzoeken.

Op basis van eerste resultaten uit dit arbeidsrechtelijk onderzoek hebben wij vervolgens een melding bij de politie gedaan.

De politie en het OM zijn op basis van onze melding een onderzoek gestart. In de media is ondertussen bericht dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar een medewerker van SONB. Dit onderzoek loopt nog, waardoor de politie en het OM nu nog geen nadere informatie kunnen geven.

 

Wij begrijpen dat dit mogelijk vragen bij u oproept. Wij wachten de resultaten van het onderzoek af. Zodra meer duidelijk wordt, zullen politie en OM dat kenbaar maken. We staan in nauw contact met alle betrokken partijen zoals de politie, het OM en de inspectie. Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af.

 

Vrijheid, Verbondenheid en Gelijkwaardigheid


Wij zijn gecertificeerd voor de Roze Loper en geven daarmee aan dat wij diversiteit hoog in het vaandel hebben. Ons diversiteitsbeleid (in de breedste zin van het woord) richt zich enerzijds op het thema culturele/religieuze diversiteit en migranten (zowel ouderen als medewerkers). Anderzijds, richt ons diversiteitsbeleid zich op seksuele diversiteit en LHBT-ouderen en -medewerkers (oftewel lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) – een relatief onzichtbare groep in de zorg.