Stichting Vrienden Ouderenzorg Noord-Beveland

Stichting Vrienden Ouderenzorg Noord-Beveland ondersteunt Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland door het welzijn van ouderen te bevorderen.

 

Stichting Vrienden werft fondsen en verleent materiële en immateriële hulp en ondersteuning aan initiatieven en activiteiten van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland.

Stichting Vrienden levert onder andere financiële bijdragen ten behoeve van uitstapjes en aanschaf van benodigdheden voor activiteiten. Een voorbeeld hiervan is een bijdrage in de aanschaf van onze duofiets.

 

Het bestuur van Stichting Vrienden Ouderenzorg Noord-Beveland bestaat uit de volgende leden:

Dhr. Th. Quaak, voorzitter

Dhr. A. Pinxteren, lid

Dhr. G. Bruning, lid

Mevr. I. Broerse-van de Velde, lid

 

ANBI

Stichting Vrienden Ouderenzorg Noord-Beveland heeft een zogenaamde ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Indien u een schenking wilt doen aan Stichting Vrienden Ouderenzorg Noord-Beveland, kunt u contact met ons opnemen.