Algemene voorwaarden

Onder Downloads vindt u onze algemene voorwaarden. De bijzondere modules (per zorgsoort) kunt u opvragen bij ons secretariaat (info@cleijenborch.nl).