Over Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland levert zorg in Zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Bovendien bieden wij zorg thuis en huishoudelijke hulp/zorg op heel Noord-Beveland.

 

Cliënt heeft de regie

Ons doel is het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op uw eigen leven, zodat u uw leven op de door u gewenste wijze kunt voortzetten. Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling: uw mogelijkheden, wensen en behoeften vormen hiervoor te allen tijde het uitgangspunt. Wij staan voor kwalitatief goede zorg- en dienstverlening, waarin u als cliënt centraal staat. Dit betekent dat u maximale invloed heeft op uw eigen leven en de zorg en ondersteuning die u daarbij nodig heeft. Wij werken vraaggericht met competente, deskundige medewerkers vanuit kleinschalige teams. Familie en mantelzorg worden actief betrokken bij de zorg- en dienstverlening. U en uw familie weten waar u op kunt rekenen op basis van heldere afspraken die we met elkaar maken. Wij gaan de relatie met u aan vanuit gelijkwaardigheid en gastvrijheid.Wij verrichten onze werkzaamheden op algemene grondslag en maken geen onderscheid naar levensovertuiging of maatschappijbeschouwing.

 

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland heeft een Raad van Bestuur (mevr. drs. J.J. Meijer-Poelman) en een Raad van Toezicht. Wij werken volgens statuten en reglementen die zijn opgesteld volgens de zorgbrede governance code.

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).