Wonen in Cleijenborch

Heeft u zoveel zorg nodig, dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is? Dan is wonen in zorgcentrum Cleijenborch een goed alternatief. Bij ons ontvangt u de zorg die u nodig heeft maar wordt u wel gestimuleerd om zo goed en zelfstandig mogelijk uw leven te leiden. We bieden u een open en huiselijke sfeer met aandacht voor en betrokkenheid bij elkaar.

 

Open huis

Zorgcentrum Cleijenborch is een open huis. Laagdrempelig en gastvrij. Dat betekent dat u kunt komen en gaan wanneer u wilt. Dat geldt voor u maar zeker ook voor uw familie of vrienden. Ook  dorpsgenoten die even voor een bezoek binnen willen lopen, zijn van harte welkom.

Kleine woongroepen

Zorgcentrum Cleijenborch is ingedeeld in 10 kleine woongroepen op drie verdiepingen. In de gemeenschappelijke ruimtes ontmoet u anderen, bijvoorbeeld ’s morgens bij het ontbijtbuffet of bij een van de vele gezellige activiteiten. U woont in uw eigen appartement met een flinke woon-/slaapkamer, een keukenblok en een aparte doucheruimte met toilet. Daar leeft u zoals ú dat prettig vindt: zelfstandig en met voldoende privacy. Hoe laat u opstaat, koffiedrinkt of wat u de hele dag doet, bepaalt u zelf. U bent baas in eigen huis.

 

Zelf de regie

Wij vinden het belangrijk dat u zelf richting geeft aan uw leven. Als u iets niet meer zelf kunt, dan krijgt u daarbij ondersteuning. Samen met u, uw familie en mantelzorgers kijken we wat nodig is om uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. Uw wensen staan centraal. De afspraken die we maken, leggen we vast in een individueel zorgleefplan.

 

Altijd een vertrouwd gezicht

Door de kleinschaligheid bij zorgcentrum Cleijenborch, krijgt u de zorg van een klein team en ziet u dus altijd vertrouwde gezichten. Regelmatig bespreken we met u alle aspecten rondom wonen, zorg en welzijn. Zo leren we u steeds beter kennen, waardoor we de zorg kunnen afstemmen op uw persoonlijke wensen en omstandigheden.

 

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie over wonen in zorgcentrum Cleijenborch kunt u contact opnemen met een van onze teamleiders via ons algemene telefoonnummer 0113-240900.

 

De indicatie

Voor uw verhuizing naar zorgcentrum Cleijenborch heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie krijgt u in de vorm van een zorgzwaartepakket van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat waar u ondersteuning en zorg bij nodig heeft: bijvoorbeeld of u hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden. Daarnaast vindt u in het zorgzwaartepakket het aantal uren zorg per week waar u recht op heeft. Bij het aanvragen van de indicatie krijgt u advies en/of hulp van onze teamleider Wonen/Zorg/Welzijn.

Voor meer informatie over zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg kunt u onder Downloads de brochure ‘Uw wegwijzer in  WlZ-zorg’ downloaden.

 

Voor zorg in een zorgcentrum dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Bij Downloads vindt u meer informatie over uw eigen bijdrage.