Waar heeft u recht op?

Als u in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor uw eigen rekening zijn, ten laste van de instelling. Er zijn geen algemeen geldende regels voor het benodigde niveau van voorzieningen. De instelling maakt met de cliëntenraad en de individuele bewoners afspraken hoe het wonen in de instelling zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en leefstijl van de bewoners.

 

Op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit, leest u meer over:

 • Faciliteiten verschillen per instelling
 • Goede zorg
 • Inrichting van kamer/appartement
 • Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij sluiten van de instelling
 • Verzekeringen
 • Televisie en telefoon
 • Energiekosten
 • Geestelijke verzorging
 • Welzijn en recreatie
 • Kopen en herstellen van kleding
 • Wassen van linnen en kleding
 • De cliënt begeleiden naar een arts of therapeut bij verblijf
 • Vrijwillige bewonersbijdrage voor extra diensten
 • Zorg in natura
 • Zorg na overlijden

 

Voor meer informatie over zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg kunt u de brochure ‘Uw wegwijzer in WlZ-zorg’ downloaden. In het WLZ-kompas van het Zorginstituut leest u waar de instelling voor zorgt, wat onder  de Wet Langdurige Zorg (WLZ) valt en waar u zelf voor moet zorgen.