Verhuizen naar zorgcentrum Cleijenborch

Verhuist u binnenkort naar zorgcentrum Cleijenborch? Leest u dan hier een overzicht van de belangrijkste punten die geregeld moeten zijn, voordat u bij ons komt wonen.

 

Indicatie en zorgzwaartepakketen

Voor uw verhuizing naar zorgcentrum Cleijenborch heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie krijgt u in de vorm van een zorgzwaartepakket van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hierin staat waar u ondersteuning en zorg bij nodig heeft: bijvoorbeeld of u hulp nodig heeft bij het wassen en aankleden. Daarnaast vindt u in het zorgzwaartepakket het aantal uren zorg per week waar u recht op heeft. Bij het aanvragen van de indicatie krijgt u advies en/of hulp van onze teamleider Wonen/Zorg/Welzijn.

 

Bezoek en kennismakingsgesprek

Voordat u bij ons komt wonen, is het prettig om te weten waar u aan toe bent. Dat is fijn voor uzelf en voor de mensen uit uw omgeving. We adviseren u daarom vooraf – als de situatie het toelaat – een bezoek te brengen aan zorgcentrum Cleijenborch. Tijdens het bezoek en het kennismakingsgesprek krijgt u een goed beeld van ons aanbod en de omgeving.

 

Meer informatie

Alles wat u moet weten over het (komen) wonen in zorgcentrum Cleijenborch staat in onze ‘Informatiebrochure nieuwe cliënt’ (te vinden onder Downloads)