Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Klachten en waardering

Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Wij willen alle klachten zo goed mogelijk oplossen. Zo voorkomen we dat ongewenste situaties en gebeurtenissen blijven bestaan.

We stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Lees bij Downloads ons Beleid Klachten Zorg- en Dienstverlening en het stroomdiagram afhandeling klachten. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Het beste is het als u uw klacht rechtstreeks bespreekt met de betrokken medewerker, of met de contactverzorgende. Vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook contact opnemen met de teamleider.

Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen. Ook bij hen kunt u met uw klacht terecht. Zij zijn er om u te helpen om een oplossing te vinden voor uw klacht.

 

Onze vertrouwenspersonen is:

dhr. A. Spaans

Indien u met hem in contact wilt komen, kan dat via onze receptie.

 

Wij hebben een Cliëntenvertrouwenspersoon van het LSR (Landelijk Steunpunt medezeggenschap) in het kader van de Wet Zorg en Dwang.

Indien u hiermee in contact wilt komen, kan dat via de contactgegevens in de brochure (onder Downloads) of via ons secretariaat.

 

Waardering

Bent u tevreden en wilt u uw waardering laten blijken? Voor de betrokken medewerker is het prettig om dat van u te horen. Ook kunt u uw waardering geven op de website www.zorgkaartnederland.nl .