Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Klachten en waardering

Als u een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Wij willen alle klachten zo goed mogelijk oplossen. Zo voorkomen we dat ongewenste situaties en gebeurtenissen blijven bestaan.

We stellen het dan ook op prijs als u het ons laat weten als u niet tevreden bent over onze zorg- en dienstverlening. Lees hier ons Beleid Klachten Zorg- en Dienstverlening. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken.

 

Bij wie kunt u terecht met uw klacht?

Het beste is het als u uw klacht rechtstreeks bespreekt met de betrokken medewerker, of met de contactverzorgende. Vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook contact opnemen met de teamleider.

Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen. Ook bij hen kunt u met uw klacht terecht. Zij zijn er om u te helpen om een oplossing te vinden voor uw klacht.

 

Onze vertrouwenspersonen zijn:

dhr. A. Spaans

mevr. W. Borst.

Indien u met hen in contact wilt komen, kan dat via ons secretariaat.

 

Onze Cliëntenvertrouwenspersoon in het kader van de Wet Zorg en Dwang is:

dhr. A. van Damme van het LSR (Landelijk Steunpunt medezeggenschap)

Indien u met hem in contact wilt komen, kan dat via de contactgegevens in deze brochure of via ons secretariaat.

 

Bij wie kunt u terecht met uw klacht buiten Cleijenborch?

Wilt u, om welke reden dan ook, liever dat er een externe klachtencommissie uw klacht behandelt?

Stuurt u dan uw brief naar:

 

Klachtencommissie Zeeland,

Fruitlaan 4c

4462 EP Goes

T: 0113-250073
E: klachtencommissiezeeland@viazorg.nl 

 

Klik hier voor het klachtenreglement van Klachtencommissie Zeeland. Klik hier voor de folder van de Klachtencommissie Zeeland. Klik hier voor de leden van de Klachtencommissie Zeeland. Klik hier voor het inlegvel met de klachtenfunctionarissen vanuit SONB.

 

Waardering

Bent u tevreden en wilt u uw waardering laten blijken? Voor de betrokken medewerker is het prettig om dat van u te horen. Ook kunt u uw waardering geven op de website www.zorgkaartnederland.nl .