Cliëntenraad

Conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland een Cliëntenraad. De Cliëntenraad is een onafhankelijke raad die is samengesteld uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten. De leden van de Cliëntenraad worden gekozen door de cliënten.

 

Belangen behartigen

De Cliëntenraad heeft een aantal wettelijke bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het recht op informatie en het recht op advies uitbrengen over verschillende onderwerpen. Door middel van de Cliëntenraad kan de cliënt invloed uitoefenen op wat er in de organisatie gaat gebeuren. De Cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland en vergadert ongeveer zeven maal per jaar. De Cliëntenraad overlegt in deze vergaderingen met de Raad van bestuur.

 

Telefonisch contact met de Cliëntenraad verloopt via ons algemene nummer: 0113-240900. Ook kunt u via e-mail met de Cliëntenraad in contact komen, via mailadres: clientenraad@cleijenborch.nl 

Bij Downloads kunt u de brochure van de Cliëntenraad downloaden.

 

Het jaarverslag kunt u ter inzage opvragen door te mailen naar clientenraad@cleijenborch.nl .