Missie, visie en kernwaarden

Missie

Ons doel is het faciliteren van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënten, zodat zij hun leven zoveel als mogelijk op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. Wij streven naar een klantgerichte benadering en behandeling: mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt.

 

Visie

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever, die zolang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de cliënt en zijn sociale netwerk.Desgewenst ondersteunen wij, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers bij nodig. SONB wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

 

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: (Gast)Vrijheid, Gelijkwaardigheid en Verbondenheid. 

 • (Gast)Vrijheid;               
  Iedere cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.
   
 • Gelijkwaardigheid;        
  Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd.
   
 • Verbondenheid;           
  Het belang van het sociale netwerk van de cliënt voor zijn welzijn wordt onderkend.
   

 

De missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen:

 • Eigen regie door de cliënt staat voorop: we richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn sociale netwerk/omgeving;
 • Leveren van maatwerk op basis van de vraag van de cliënt;
 • Wij helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg;
 • Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en de vrijwilligers;
 • Deskundigheid van de zorgverleners voldoet aan de eisen van deze tijd;
 • We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving

In het kader van de kernwaarde 'gelijkwaardigheid' hanteren wij het diversiteitsbeleid.

  

Onder Downloads vindt u de infographic van de samenvatting van ons beleidsplan 2021-2025.