Geestelijk leven

Zorgcentrum Cleijenborch is een zorgcentrum op algemene grondslag. Heeft u een kerkelijke binding? Dan bieden wij verschillende mogelijkheden om hier uitdrukking aan te geven.

Enige voorbeelden zijn:

  • Kerkradio
  • Samenkomst
  • Bijbelbespreking
  • Middagwijding
  • Bejaardensoos
  • Kerkdiensten/avondmaalsvieringen
  • Vervoer naar kerken op het eiland, etc.