Behandelaars

Wanneer u in zorgcentrum Cleijenborch woont en u heeft behandeling nodig van de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of diëtist, komen zij gewoon langs in uw appartement.

 

Specialist Ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde is er speciaal voor ouderen, omdat ouderen vaak complexe zorg nodig hebben. Hij luistert goed naar wat u wilt en kunt. Hij geeft u advies, begeleidt u bij ziekten en stemt uw medicijnen zorgvuldig op elkaar af.

De specialist ouderengeneeskunde is te vergelijken met een huisarts. Hij stemt de zorg af op wat u nodig heeft en werkt nauw samen in een team, bestaande uit o.a. diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut, huisarts, logopedist, psycholoog, tandarts en verpleegkundigen/verzorgenden.

De specialist ouderengeneeskunde:

  • heeft specifieke kennis over ouderen
  • geeft een second opinion
  • diagnosticeert
  • geeft advies op maat
  • helpt bij het opstellen van een behandelplan
  • stemt medicijnen af 
  • behandelt langdurige ziekten
  • werkt samen met huisarts en andere zorgverleners
  • biedt ondersteuning in de laatste levensfase.

Fysiotherapeut

Als u ouder wordt, neemt de beweeglijkheid van uw lichaam af en alledaagse handelingen, zoals lopen, fietsen, uzelf wassen of aankleden, worden moeilijker. Kortom: door uw ouderdom is een goed functionerend lichaam niet meer vanzelfsprekend. Fysiotherapie is er op gericht dat de spierkracht op peil blijft, de gewrichten zo mobiel mogelijk blijven en dat het uithoudingsvermogen wordt getraind.

Ergotherapeut

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

 

Logopedist

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie.

 

Diëtist

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. De diëtist behandelt u met een op maat gemaakt voedings- of dieetadvies. Hij of zij kan door het behandelen met een bepaald dieet de lichamelijke gezondheid bevorderen. Daarnaast heeft een diëtist(e) kennis van gedrag rondom de voeding en kan hij/zij u begeleiden en motiveren bij het volgen van het dieet.