Ons diversiteitsbeleid

De huidige diverse samenleving vraagt om aandacht voor diversiteit in de langdurige ouderenzorg. Hier bedoelen wij dan ook zowel onze cliënten als medewerkers. Dit diversiteitsbeleid (in de breedste zin van het woord) richt zich enerzijds op het thema culturele/religieuze diversiteit en migranten (zowel ouderen als medewerkers). Anderzijds, richt dit diversiteitsbeleid zich op seksuele diversiteit en LHBT-ouderen en -medewerkers (oftewel lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) – een relatief onzichtbare groep in de zorg. Al deze groepen hebben ervaringen met sociale uitsluiting en discriminatie.
Onder Downloads vindt u ons diversiteitsbeleid en de daarbij behorende flyer.
In maart 2022 verscheen een artikel over onze organisatie m.b.t. diversiteit in de nieuwsbrief van Actiz (onze brancheorganisatie). Dit artikel vindt u eveneens onder Downloads.