Zienswijze op besluit IGJ

Vandaag zijn wij door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Onze zienswijze op dit besluit van IGJ leest u hieronder.

 

In augustus 2019 zijn wij opnieuw bezocht door de inspectie . De inspectie heeft hiervan een rapport opgesteld  voor het verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening. Het betreft hier de thema’s persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid en vrijheidsbeperking. Tegelijkertijd rapporteert de inspectie dat er sprake is van respectvolle zorg, dat cliënten geborgenheid en betrokkenheid ervaren en dat cliënten met plezier wonen in het Zorgcentrum. Wij herkennen de kritische inhoud van het inspectierapport en zien dit als stimulans om de kwaliteit van zorgverlening aan onze cliënten op korte termijn en structureel verder te verbeteren. Zo is vrijwel direct na het verschijnen van de conceptrapportage van de inspectie gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van verbetermaatregelen. Een aantal verbetermaatregelen zijn daar waar mogelijk direct doorgevoerd.  Wij gaan ervan uit met de implementatie van dit plan van aanpak te voldoen aan alle normen uit het kwaliteitskader. Natuurlijk raakt het verscherpt toezicht ons, maar we zien dit toezicht tegelijkertijd als een impuls om de al ingeslagen weg vol energie en samen verder voort te zetten.

 

Namens raad van toezicht, directie, management, cliëntenraad en ondernemingsraad

 

Het rapport is te lezen op de site van IGJ.

Terug naar overzicht