Wondzorg Zeeland verwelkomt QualityZorg als samenwerkingspartner

Wondzorg Zeeland verwelkomt QualityZorg als samenwerkingspartner

Het afgelopen jaar heeft Wondzorg Zeeland een enorme groei meegemaakt. De resultaten van gespecialiseerde wondzorg zijn duidelijk zichtbaar, waardoor ook de vraag om gespecialiseerde wondzorg in Zeeland toeneemt. Om deze groei zo goed mogelijk het hoofd te bieden en de kwaliteit van wondzorg verder te verhogen zal QualityZorg vanaf 1 oktober toetreden aan Wondzorg Zeeland.

QualityZorg heeft het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld als adviseur voor Wondzorg Zeeland. Als de grootste specialistische thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg hebben zij veel kennis en kunde op dit gebied, met de beste wondzorg voor de patiënt als uitgangspunt. Naast de zorginhoudelijke ondersteuning zal QualityZorg ook ondersteunen op het gebied van zorgprotocollen, contacten met de zorgverzekeraars, digitale ondersteuning en innovaties.

Met het partnerschap versterkt Wondzorg Zeeland de organisatie en legt het een fundament om verdere groei te bewerkstelligen en kwaliteit verder te borgen en te verhogen. Hierdoor kunnen wij ook de komende jaren de beste wondzorg in de thuissituatie blijven garanderen.

 

Wondzorg Zeeland

Wondzorg Zeeland is een samenwerking tussen Iriz thuiszorg, Ouderenzorg Noord-Beveland, Cederhof Kapelle en Eilandzorg Schouwen-Duiveland. De samenwerking is gericht op het delen van kennis en ervaring wat resulteert in een kwaliteitsimpuls voor de Zeeuwse zorg. Samen met verpleegkundig specialist Saskia Rolloos hebben zij het initiatief genomen om Wondzorg Zeeland op te zetten. 

Wondzorg Zeeland wil de complexe wondzorg in Zeeland op een hoger niveau brengen door:
- Excellente verzorging van complexe wonden.
- Verbetering van de kwaliteit van leven voor onze cliënten.
- Een optimale service en bereikbaarheid voor cliënten en zorgverleners.

Wondzorg Zeeland participeert in een pilot die geïnitieerd is door de zorgverzekeraar CZ.

 

QualityZorg

QualityZorg is dé gespecialiseerde thuiszorgorganisatie op het gebied van wondzorg. Om deze zorg optimaal te kunnen leveren, beschikt QualityZorg over een team hoogopgeleide verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. Allen met gerichte juiste ervaring en deskundigheid op het gebied van wondzorg. QualityZorg werkt volgens vaste protocollen, afgestemd in overleg met de gehele keten. Dit garandeert dat patiënten thuis wondzorg ontvangen die naadloos aansluit op zorg elders in de keten.

QualityZorg maakt gebruik van het EPD PatDoc. Hierin wordt het patiëntendossier aangelegd en wordt de behandeling inclusief foto’s bijgehouden. Zo nodig is verbinding met andere zorgprofessionals in de keten mogelijk om snel te kunnen inspelen op actuele zorgvragen. Deze werkwijze garandeert dat de wondzorg zoveel mogelijk in de thuissituatie kan worden gegeven, met meetbaar snellere genezing. 

Terug naar overzicht