Versoepeling bezoekregeling

Tijdens de persconferentie van de minister-president op 18 juni, zijn versoepelingen aangekondigd van de coronamaatregelen. Dat is natuurlijk goed nieuws. De versoepelingen gaan in op zaterdag 26 juni.

 

Wat betekent dit voor Cleijenborch?
Bezoekregeling vervalt
Vanaf zaterdag 26 juni vervalt de bezoekregeling. Dit betekent dat Cleijenborch weer de hele dag open is voor bezoek en dit dus niet meer gebonden is aan de bezoektijden. Bezoek in de huiskamers mag echter niet, omdat dit te veel onrust veroorzaakt.

We vragen de visite wel om bij aankomst en vertrek in en uit te blijven schrijven. Zij houden 1,5 afstand, ook in het appartement van de bewoners.

 

Mondkapjes en handhygiëne
Het opzetten van een mondkapje door bezoekers, is vanaf 26 juni niet meer verplicht in Cleijenborch maar mag uiteraard wel. We blijven de mondkapjes ter beschikking stellen. We vragen om bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

Zorgverleners zoals verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen het advies om een medisch mondkapje te gebruiken. Zij werken volgens medische richtlijnen en volgen de landelijke en regionale maatregelen. Zij kunnen hier op basis van hun professionele inschatting in specifieke situaties van afwijken en bepalen of ze wel of juist niet een mondkapje gebruiken.

 

De toegang naar het gezondheidscentrum vindt weer plaats via de hoofdingang van ons gebouw.

Blijf voorzichtig
Het is helaas niet zo dat een complete vaccinatie de garantie geeft op volledige bescherming tegen het coronavirus. Daar komt nog bij dat in Cleijenborch een kwetsbare groep mensen woont, waarvan een klein deel (nog) niet (volledig) gevaccineerd is. De redenen hiervoor zijn dat de betreffende bewoners ofwel zelf kiezen voor niet vaccineren, wegens ziekte nog niet gevaccineerd konden worden ofwel recent in Cleijenborch zijn komen wonen. Daarom vragen we om voorzichtig en bewust om te gaan met de nieuw verworven vrijheden.

Terug naar overzicht