Verscherpte maatregel i.v.m. Coronavirus

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen.

 

In een gezamenlijk overleg met alle bestuurders van de ouderenzorgorganisaties in Zeeland is de volgende maatregel afgesproken:

 

Vanaf heden tot voorlopig eind april gaan welzijnsactiviteiten met deelnemers van buiten ons zorgcentrum niet door.

 

Op deze manier hopen we te voorkomen dat het virus ons zorgcentrum - en daarmee onze kwetsbare doelgroep – bereikt.

 

Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.

Terug naar overzicht