Update Coronavirus 20 maart 2020: volledige sluiting zorgcentrum Cleijenborch

Colijnsplaat, 20 maart 2020


 

Beste familieleden/mantelzorgers,

 

Helaas zijn ook wij genoodzaakt door het kabinetsbesluit Zorgcentrum Cleijenborch volledig te sluiten. Dat betekent dat er per direct geen bezoekers meer zijn toegestaan. Deze maatregel gaat in op vrijdag 20 maart en duurt tot en met 6 april. Het kabinet heeft aangegeven dat deze maatregel onmiddellijk weer wordt verruimd als dat mogelijk is.

 

Het valt ons zwaar deze maatregel te moeten uitvoeren. Onze cliënten hechten aan bezoek van familie en vrienden. Door deze ingrijpende maatregel maken u en uw naasten een extra moeilijke tijd door, daar zijn we ons van bewust. Op onze zorglocatie Cleijenborch wordt momenteel heel zorgvuldig omgegaan met de hygiëneregels en we hopen met deze aanvullende maatregel de cliënten maximaal te kunnen beschermen. Hieronder benoemen we in het kort de gevolgen van de sluiting van Zorgcentrum Cleijenborch.

 

Geen bezoek

Zorgcentrum Cleijenborch is vanaf heden gesloten voor bezoek. De contactverzorgende (EVV) neemt contact met u op om samen te kijken naar andere mogelijkheden om in verbinding te blijven met uw naaste.

 

Uitzondering

Een uitzondering op de sluiting geldt voor het bezoeken van cliënten in een terminale zorgfase. Wanneer dat van toepassing is nemen wij contact met u op.

 

Alternatieven

In plaats van een bezoek kunt u wellicht op een andere manier contact leggen. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch, door te beeldbellen of - ouderwets -  via de post. Dit kunnen mooie manieren zijn om deze tijd zo aangenaam mogelijk door te komen. We denken graag met u mee.

 

Extra activiteiten

Om in deze moeilijke periode het verblijf zo aangenaam mogelijk te houden worden extra activiteiten ontplooid en wordt onder andere een beweegprogramma opgezet. We willen u 

graag vanuit Cleijenborch op de hoogte houden door het regelmatig sturen van foto’s en filmpjes. Vanwege de regelgeving rondom de privacy hebben we hiervoor wel de toestemming van de bewoners nodig. Mocht u als naaste hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij u dit voor maandag 23 maart 9.00 uur kenbaar te maken via onze communicatiemedewerker Corella Nijsse corellascheele@cleijenborch.nl .

 

Boodschappen en was cliënten

We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen meenemen voor cliënten of de was doen. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. U kunt de boodschappen en de was afleveren op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur en in het weekend tussen 11.00 en 14.00 uur.  Wij

verzoeken u de spullen te voorzien van de naam van uw naaste en te plaatsen in de sluis/tussendeuren en aan te bellen. Onze medewerker zal ervoor zorgen dat de spullen bij uw naaste worden gebracht.

 

Het winkeltje in Cleijenborch is gesloten. Bewoners kunnen hun bestelling doorgeven aan de receptie. Twee keer per week worden de boodschappen afgeleverd en onze medewerkers zorgen dat de boodschappen bij de bewoner worden gebracht.

 

Geen diensten derden

Diensten die door derden worden aangeboden, zoals de tandarts, mondhygiëniste, pedicure, kapper kunnen niet plaatsvinden, tenzij hiervoor een medische noodzaak is.

 

Binnentuin

We realiseren ons dat cliënten door deze maatregel ook niet meer buiten kunnen wandelen. Huurders kunnen uiteraard wel gebruik maken van hun eigen terras en overige bewoners kunnen gebruik maken van de binnentuin. Ook medewerkers die buiten koffie willen drinken en/of willen roken kunnen gebruik maken van de binnentuin. De terrassen aan de voor- en achterzijde van het gebouw kunnen niet meer gebruikt worden.

 

Actuele informatie

Aangezien de situatie van dag tot dag verandert, kan het zijn dat de sluiting op enig moment weer aangepast gaat worden. Houdt daarom onze website www.cleijenborch.nl   

in de gaten. Daar vindt u actuele informatie over hoe we omgaan met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met uw contactverzorgende (EVV).

 

We zijn ons zeer bewust dat deze maatregelen voor onze bewoners en u zeer ingrijpend zijn. Zonder uw medewerking en begrip kunnen wij deze crisis echter niet het hoofd bieden.

 

Met vriendelijke groet,

  

Mw. drs. J.J. Meijer-Poelman

Directeur/bestuurder

Terug naar overzicht