Update Coronavirus 18 maart 2020

In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen die eerder in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland. Het aantal besmettingen met het coronavirus neemt in Nederland dagelijks toe. Bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland zijn we hier alert op. We nemen maatregelen om onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zoveel mogelijk te beschermen. Volg hier de updates over onze aanpak.

 

Richtlijn voor familie en bezoekers

In Zorgcentrum Cleijenborch verblijven kwetsbare bewoners. Daarom hebben we een richtlijn opgesteld voor familie en bezoekers, die regelmatig geactualiseerd wordt. Deze richtlijn is per email verspreid onder de eerste contactpersonen en is opgenomen op de website. De deuren worden door de receptiemedewerkers geopend, ook in het weekend, tijdens de vastgestelde bezoektijden.

 

Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM)

We hebben vorige week nog een pallet aan beschermingsmiddelen geleverd gekregen maar de vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen is groot en de schaarste neemt toe. GHOR Zeeland heeft het totaal beeld van de voorraden en mogelijke tekorten in de zorginstellingen in Zeeland. In geval van een besmetting verdeelt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de schaarse middelen.  Extra middelen worden later deze week verwacht.

 

Boodschappen of de was

We weten dat familie en vrienden vaak boodschappen meenemen voor cliënten of de was doen. U kunt dit blijven doen, graag zelfs. U kunt de boodschappen en de was afleveren tijdens de bezoektijden of bij de ingang van Cleijenborch (tijdens kantoortijden). Het winkeltje in Cleijenborch blijft open, echter uitsluitend voor bewoners en we vragen om gepaste afstand te houden.

 

Stagiaires

Om het onderscheid tussen stage en werk helder te houden, krijgen studenten een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aangeboden wanneer zij buiten hun stage-uren extra werken.

 

Onderhoud gebouwen

Het noodzakelijk onderhoud op onze zorglocaties moet doorgaan. De werkzaamheden proberen we zoveel mogelijk te scheiden van waar de cliënten zich bevinden. Vanzelfsprekend zijn leveranciers met verkoudheidsklachten of koorts niet welkom.

 

Opbaren

Na een sterfgeval worden cliënten opgebaard in een rouwcentrum en niet (meer) op de eigen kamer.

 

Tandarts

Het tandheelkundig centrum Noord-Beveland is gesloten in ieder geval tot 6 april. Uitsluitend spoedbehandelingen  bij niet corona patiënten vinden doorgang. Bij pijnklachten of vragen is de praktijk tijdens normale openingstijden bereikbaar voor overleg.

 

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts houdt enkel nog telefonisch consult.

 

Thuiszorg

Voor onze thuiswonende cliënten blijven we thuiszorg bieden. Medewerkers zijn natuurlijk wel alert op signalen van het coronavirus bij cliënten en nemen daarop zo nodig actie.

 

Geen opnamestop

Er is geen opnamestop voor nieuwe cliënten.

Voor het uitplaatsen en overnemen van Adrz patiënten naar de VV&T sector is beleid opgesteld voor die cliënten die gekweekt zijn op Covid-19. Overplaatsing vindt niet plaats totdat de uitslag bekend is en een cliënt kan ook niet overgeplaatst worden bij een positieve screeningsuitslag.

 

Bijeenkomsten, overleggen en evenementen

Grotere bijeenkomsten en evenementen gaan zoals eerder gecommuniceerd niet door. In overleg met andere Zeeuwse zorgorganisaties is bepaald dat het gaat om groepsbijeenkomsten van 10 of meer deelnemers en dat alle overleggen met externen alleen doorgang vinden als het strikt noodzakelijk is voor de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden zoveel mogelijk in afgeslankte vorm gevoerd. Zorgleefplanbesprekingen met familie vinden telefonisch plaats. Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort.

 

Kantoormedewerkers

De nieuwe landelijke richtlijn is om zoveel mogelijk thuis te werken. Kantoormedewerkers overleggen met hun leidinggevende hoe dit ingevuld wordt. Voor medewerkers die thuiswerken zijn een 8-tal tips om thuiswerken tot een succes te maken opgesteld en aan de betreffende medewerkers verstrekt. 

 

Indicaties CIZ

Het CIZ legt op grond van de RIVM adviezen voorlopig geen bezoeken thuis of in instellingen meer af. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het huisbezoek vervangen kan worden door telefonisch contact of  Skype of FaceTime.

 

Capaciteitsuitvraag

Op verzoek van de GGD GHOR is Viazorg bezig met een capaciteitsuitvraag om in beeld te krijgen welke organisaties zorgpersoneel beschikbaar hebben om extra in te zetten als de situatie daarom vraagt. Organisaties die extra capaciteit nodig hebben of verwachten dat dit in de nabije toekomst het geval is, kunnen zich melden via het regiocoördinatiepunt.

 

Covid-19 extra handen aan het bed

Afgelopen weekend is een landelijk initiatief gestart: Covid-19 extra handen aan het bed. Deze landelijke beweging roept medewerkers met een zorgdiploma en/of -achtergrond op om vrijwillig bij te springen. De oproep heeft landelijk tot meer dan 2000 inschrijvingen van (oud) zorgpersoneel geleid. Viazorg zal met de mensen die zich voor Zeeland hebben aangemeld contact opnemen om hun mogelijkheden, kennis en ervaring in kaart te brengen, zodat eventuele matches gemaakt kunnen worden.

 

Mooie initiatieven

Dat er ondanks deze zorgelijke en onzekere tijden ook mooie initiatieven worden genomen, bewijst onze zorgmedewerker Tessa de Kriek. Zij heeft namelijk gezorgd voor wat afleiding en gezelligheid. Zij heeft van ‘Your surprise’, als hart onder de riem, ruim 50 bak boxen gekregen voor alle medewerkers en cliënten van Cleijenborch. Deze box bevat een receptenkaart. En bevat alle onderdelen die nodig zijn om de lekkerste muffins te maken.

De Serre en de Suite zijn vanmorgen voorzien van deze boxen. Ook heeft Tessa contact gehad met een tulpenkweker op Schouwen, en morgen mag Tessa gratis 100 bossen tulpen ophalen en deze verspreiden onder de woonkamers, en uitdelen bij de cliënten die voornamelijk op hun kamer verblijven. Heel hartelijk dank voor dit hartverwarmende initiatief Tessa!

 

We realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpend zijn in het dagelijks leven binnen Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen de komende tijd ook extra maatregelen nodig zijn. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid om te doen wat mogelijk is om iedereen zo goed mogelijk te beschermen. En daarbij hebben we ook uw medewerking hard nodig. We rekenen dus op uw begrip, en zijn iedereen dan ook erg dankbaar voor de medewerking. We informeren u verder wanneer daar aanleiding voor is.

 

Terug naar overzicht