Reactie op opheffen verscherpt toezicht Cleijenborch

De afgelopen maanden heeft Cleijenborch hard gewerkt aan verbeteringen naar aanleiding van de onder toezichtstelling. Binnen 6 maanden hebben we verbeteringen doorgevoerd op alle getoetste thema’s. Hiermee heeft Cleijenborch volgens de inspectie ‘laten zien dat het managementteam en de zorgverleners beschikken over urgentiebesef en lerend vermogen. De bestuurder heeft tijdens het verscherpte toezicht voorwaarden gecreëerd om de geboden zorg beter aan te laten sluiten op de steeds complexere zorgvraag van de cliënten’.

Het is goed om te horen dat de inspectie vertrouwen heeft in onze verbeterkracht en besloten heeft om het verscherpt toezicht op te heffen per 29 mei 2020.

Het afgelopen half jaar was een intensieve periode. Organisatie breed hebben we zaken opgepakt, goed en grondig. Er is veel gebeurd in korte tijd. Dit zou niet mogelijk zijn geweest zonder de enorme inzet van onze medewerkers. Wij hebben gemerkt dat door regelmatig het gesprek met elkaar te voeren en elkaar te ondersteunen, er energie ontstaat en verbinding.

Cleijenborch ziet in het besluit van de inspectie een erkenning voor de kwaliteit en veiligheid van zorg voor haar cliënten. Ook na het opheffen van het toezicht gaan we onverminderd door met samen blijven werken aan zichtbaar goede zorg.

drs. Jolanda Meijer-Poelman

directeur/bestuurder

 

Terug naar overzicht