Pilot lichte individuele begeleiding

 

In 2016 hebben vier zorgaanbieders een pilot gedaan in de Oosterschelderegio waarbij gekeken is of de medewerker die huishoudelijke zorg levert tegelijk ook lichte individuele begeleiding kan leveren. Het betreft Buurtdiensten, Cleijenborch, Iriz Zorg en Welzijn en de Leliezorggroep. Doel is dat cliënten langer zelfstandig thuis kunnen wonen met de best passende en goedkoopste ondersteuning. Dit betekent afbouwen van zorg of voorkomen van opname.

De resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief. De pilot zal nu worden uitgebreid. Ook andere zorgaanbieders die huishoudelijke zorg leveren in de Oosterschelderegio sluiten aan. Gemeenten bekijken samen met zorgaanbieders hoe deze nieuwe werkwijze een vaste plaats kan krijgen binnen de Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning.


Lees verder

Terug naar overzicht