Maatregelen/adviezen Coronavirus

Beste familieleden, mantelzorgers en bezoekers van zorgcentrum Cleijenborch,

 

Enkele dagen geleden is bekend geworden dat de eerste besmettingen met het Coronavirus in Nederland zijn geconstateerd.

 

Uiteraard volgen wij de aanwijzingen op van het RIVM en de GGD. Mensen die terugkeren uit gebieden waar het Coronavirus heerst, behoeven niet thuis te blijven, tenzij zij gezondheidsklachten hebben. In dat geval dienen zij (telefonisch) contact op te nemen met de huisarts. Bij gezondheidsklachten moet gedacht worden aan koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten.

 

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen nauwlettend volgen en treffen wij - indien nodig – gepaste maatregelen.

 

De volgende maatregelen treffen wij nu reeds binnen Cleijenborch:

  • Indien u ziekteverschijnselen (griepverschijnselen) vertoont en in een risicogebied geweest bent, verzoeken wij u om gedurende twee weken ons zorgcentrum niet te bezoeken. Sowieso verzoeken wij u om bij griepverschijnselen terughoudend te zijn met het bezoeken van ons zorgcentrum;
  • ‘Groeten zonder aanraken’, waaronder geen handen schudden of ander direct contact indien dit niet strikt noodzakelijk is;
  • Wij adviseren personeel, vrijwilligers, bezoekers en bewoners om zo min mogelijk de ogen, neus en mond aan te raken;
  • Wij vragen personeel, vrijwilligers, bezoekers en bewoners om in de binnenkant van de elleboog te hoesten of te niezen, ofwel dit in een papieren zakdoekje te doen, wat daarna direct dient te worden weggegooid;
  • Wij wijzen personeel, vrijwilligers, bezoekers en bewoners op het belang van een zorgvuldige handhygiëne: was regelmatig de handen met water en zeep en droog af met papieren (zak)doekjes en desinfecteer regelmatig de handen met handalcohol en laat drogen aan de lucht. Op de toiletten, in de algemene ruimten en in de bewonerskamers staan naast zeep ook pompjes met handalcohol;
  • Intensievere schoonmaak van handcontactpunten (handgrepen, leuningen, lichtknoppen maar ook toetsenborden, muizen, telefoons, etc.).

 

De meest actuele informatie over het coronavirus kunt u vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Daarnaast kunt u voor eventuele vragen tijdens kantooruren terecht bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD: 0113-249400. Ook kunt u voor actuele informatie terecht op de site van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus . Deze site geeft ook specifieke informatie voor reizigers, bedrijven en andere organisaties.

 

Mocht u binnen onze organisatie met iemand over dit onderwerp willen spreken, dan kunt u contact opnemen met Linda Gast, praktijkverpleegkundige ouderenzorg/lid hygiëne en infectiepreventiecommissie: 0113-240900.

 

Terug naar overzicht