Kennisdeling wondzorg over de landsgrenzen

Diverse zorgdirecteuren uit zowel België als Zeeland komen al enkele jaren samen in ‘De Club Sas van Gent’*. Ongeveer 3x per jaar ontmoeten zij elkaar - wisselend in België of in Zeeland - om te leren van elkaar. Dit keer stond wondzorg op de agenda, waarbij veel belangstelling was voor het Zeeuwse initiatief ‘Wondzorg Zeeland’.

 

Het uitwisselen van kennis staat tijdens deze ontmoetingen centraal. Wat zijn de verschillen en juist de overeenkomsten tussen de werkwijzen? En wat kunnen we leren van elkaar op de verschillende onderdelen? Tijdens de ontmoetingen wordt er gesproken over de huidige stand van zaken en over nieuwe projecten en innovaties.

 

Als innovatie werd dit keer de nieuwe werkwijze van Wondzorg Zeeland gekozen. Daar de samenwerkende organisaties achter Wondzorg Zeeland onderdeel zijn van de club Sas van Gent, kon er gedetailleerd worden besproken welke voordelen de werkwijze van Wondzorg Zeeland heeft. Ook verpleegkundig specialist Saskia Rolloos was aanwezig. Zij gaf de diverse deelnemers een rondleiding in het mobiele wondexpertisecentrum (WEC), waarin zij uitlegde welke (diagnostische) handelingen hier plaatsvinden en welke voordelen deze werkwijze heeft voor de patiënten.

 

De werkwijze van Wondzorg Zeeland, met de inzet van het mobiele WEC werd enthousiast ontvangen door de Belgische deelnemers. De volgende afspraak is inmiddels weer gemaakt, waarbij er weer nieuwe initiatieven besproken zullen worden en kennis gedeeld kan worden tussen de zorgorganisaties uit beide landen. 

 

*De club Sas van Gent is opgericht ter bevordering van het delen van ervaring tussen Belgische en Nederlandse zorgdirecteuren- en bestuurders. De club bestaat uit 7 zorgorganisaties uit Nederland (Zeeland) en 9 zorgorganisaties uit België (Vlaanderen).

Bron: www.wondzorgzeeland.nl

Terug naar overzicht