Dagbesteding voor dementerenden onder druk

Dagbesteding voor dementerenden onder druk

Uit de nieuwsbrief van Actiz van 25 november 2013

 

Nieuwsuur zond zaterdag een reportage uit over de gevolgen van de decentralisatie van en bezuiniging op dagbesteding vanaf 2015.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de dagbesteding en begeleiding van 200.000 mensen die thuis wonen: mensen met Alzheimer, met psychiatrische problemen en met een verstandelijke beperking. Maar het moet met 25 procent minder geld. Nieuwsuur maakte een reportage over de gevolgen van de decentralisatie.

De vooruitzichten over de dagbesteding zijn somber. Zowel voor mensen die nu gebruik maken van de dagbesteding en hun mantelzorgers als voor de aanbieders van deze zorg zijn de gevolgen zwaar, laat Nieuwsuur zien.

Marianne Scholte, teamleider van een dagbestedingslocatie van de zorgorganisatie Laurens, maakt zich grote zorgen. "Ik zie dat er meer mensen met dementie komen, dat de verpleeghuizen minder mensen mogen opnemen, en dat verzorgingshuizen gaan sluiten. Veel mensen blijven thuis wonen en vervolgens worden wij gekort. Voorzieningen zoals we die hier hebben worden afgestoten. Dan denk ik, waar gaan al die mensen dan naar toe?"

Crisisopnames
De dagopvang ontlast mantelzorgers, die op deze manier de zorg langer vol kunnen houden. Dagbesteding is cruciaal in het langer thuis wonen van mensen, zegt Alzheimer Nederland. "Als de dagopvang niet goed geregeld wordt, betekent het dat mantelzorgers het niet vol kunnen houden. Ik voorspel dat het aantal crisisopnames dan echt zal toenemen", aldus de directeur Gea Broekema.

Minder werk
Zorgelijk is ook dat de decentralisatie van dagbesteding gepaard zal gaan met een bezuiniging: gemeenten moeten deze zorg gaan leveren met 75 procent van het huidige budget. Bovendien is dagbesteding nu een recht (in de AWBZ) en dat wordt straks een voorziening waarbij de gemeente gaat beslissen wie voor welke soort dagbesteding in aanmerking komt. Actiz bevestigt dat het aanbod van dagbesteding kleiner zal worden. "Wij hebben het aan onze leden, de zorgorganisaties, gevraagd en zij verwachten dat we 30 procent minder werk krijgen van de gemeenten," aldus Aad Koster, directeur van ActiZ.

Anders organiseren
Het moet goedkoper en dichter bij huis in de eigen wijk. Aad Koster schetst de toekomst. "Een aantal mensen zal te horen krijgen van de gemeente: u kunt het eigenlijk zelf wel organiseren. Anderen krijgen de boodschap: we kunnen iets voor u organiseren, maar dat zal in een andere vorm zijn dan we tot nu toe hebben gekend. En er zullen mensen te horen krijgen dat ze mee kunnen doen, maar dat ze dan wel een hogere financiële bijdrage moeten betalen."

Om de hervormingen in de langdurige zorg, onder meer op het gebied van dagbesteding en begeleiding, zorgvuldig te laten plaatsvinden, heeft ActiZ in september een Transitieagenda aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. In deze Transitieagenda beschrijft ActiZ wat er nodig is aan regels en tijdsplanning voor een goede transitie.

Vierluik
Deze uitzending van Nieuwsuur was de laatste aflevering uit van een vierluik over de decentralisatie van de langdurige zorg, met name de gevolgen van decentralisatie van dagbesteding en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en dementerende ouderen die nog thuis wonen. Bekijk de eerdere uitzendingen.

 

Terug naar overzicht