Bezoekersregeling verpleeghuizen blijft van kracht

Bezoekersregeling verpleeghuizen blijft van kracht

Het kabinet heeft op 21 april 2020 bekend gemaakt, dat de huidige bezoekersregeling die per 20 maart van kracht is om bewoners en zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus, in ieder geval tot en met 19 mei verlengd wordt. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet opnieuw wat er voor de periode daarna nodig is.

De bezoekersregeling houdt in dat er géén bezoek meer mag worden ontvangen binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Voor bewoners die stervende zijn geldt een uitzondering op de maatregel.

 

Wel geeft Minister De Jonge in zijn kamerbrief van 21 april aan dat er een aantal kleinschalige pilots uitgevoerd zullen worden, waar een verantwoorde versoepeling van de bezoekregeling plaatsvindt. Daarmee wordt inzicht en ervaring geboden.

 

Overzicht Zeeuwse verpleeghuizen

De VVT organisaties in Zeeland hebben een dashboard gemaakt. Hierin is te zien hoeveel positief geteste cliënten er in de verpleeghuizen in zijn (geweest) op gemeentelijk niveau. Iedere week verschijnt er een actueel overzicht. Het is een cumulatief overzicht, dus van de volledige periode! Het aantal herstellende cliënten is in dit eerste overzicht nog niet compleet. Niet alle zorgorganisaties hebben dit direct helder in beeld. Dit zal in het overzicht van volgende week duidelijk worden. Het overzicht is een samenwerking van de volgende zorgorganisaties: Allévo, Cleijenborch, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

 

Terug naar overzicht