Aangepast beleid i.v.m. Coronavirus - 16-3-2020

Aangepast beleid in verband met coronavirus - 16 maart 2020

 

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd. Voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM.

 

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland houdt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwlettend in de gaten. Om bewoners, medewerkers en vrijwilligers zo goed mogelijk te blijven beschermen tegen het virus, zijn er vandaag aanvullende maatregelen afgesproken. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 6 april 2020.

 

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. Dit betekent dat mensen niet op bezoek moeten gaan in verpleeghuizen of op andere plekken waar zich kwetsbare mensen bevinden, als zij neusverkouden zijn of keelpijn hebben of hoesten en eventueel koorts hebben. Ook wordt ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar die vaak neusverkouden zijn, in aanraking te laten komen met kwetsbare groepen.

 

Om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen, worden onderstaande nieuwe maatregelen genomen. Deze gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020. Houd onze website dagelijks in de gaten voor tussentijdse wijzigingen.

 

Bezoek zorgcentrum Cleijenborch

 • Voor alle cliënten geldt dat zij maximaal 1 bezoeker per persoon per dag mogen ontvangen tot maximaal 17.00 uur. Bezoek dient aan te bellen aan de voordeur. We verzoeken u hierbij dringend om niet door het zorgcentrum te dwalen en direct van de ingang naar de kamer en weer naar de uitgang te gaan. Stemt u onderling met familie en vrienden af wie op welke dag op bezoek komt? Voor iedereen die komt, blijft goede (hand)hygiëne van groot belang. Om u hier bij te helpen staat bij de ingang van onze zorglocatie een dispenser met ontsmettingsmiddel.
 • We willen familieleden met klem ontraden om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van bewoners buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is dus onwenselijk! Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners.  
  Uiteraard geldt ook voor cliënten de regel dat iedereen die verkouden is, hoest en/of koorts heeft, thuis blijft. Dit betekent voor cliënten dat ze op de zorglocatie blijven. 
 • Komt u voor een andere reden dan cliëntbezoek naar onze zorglocatie? Dan bent u tijdelijk niet welkom. Alle activiteiten voor externen zijn geannuleerd. Ook een bezoek aan de restaurants is op dit moment niet mogelijk.
 • In het weekend geldt dat er 1 bezoeker per cliënt mag komen en dan alleen tussen 14.00 en 17.00 uur.
 • Palliatieve cliënten: bezoek in overleg met de zorgmedewerkers.

 

Bezoek gezondheidscentrum

 • De bezoekers aan zorgcentrum Cleijenborch en bezoekers aan het gezondheidscentrum worden gescheiden. Voor de bezoekers aan het gezondheidscentrum is de achteringang geopend. We verzoeken u hierbij dringend om niet door het gezondheidscentrum te dwalen en direct na uw bezoek weer naar de uitgang te gaan. Voor iedereen die komt, blijft goede (hand)hygiëne van groot belang. Om u hier bij te helpen staat bij de ingang van het gezondheidscentrum een dispenser met ontsmettingsmiddel.

  

Bijeenkomsten 

 • Bijeenkomsten met een open karakter, zoals bijvoorbeeld verjaardagen, jubilea en rouwdiensten in het restaurant zijn geannuleerd.
 •  Bijeenkomsten die gepland staan, worden door de organisatoren zo nodig verplaatst of geannuleerd. Het gaat hierbij om interne en externe bijeenkomsten zoals vergaderingen, MDO’s, congressen en cursussen. Dit geldt ook voor de werkoverleggen, behalve de crisisoverleggen. Alleen de directe zorgverlening en noodzakelijk overleg daarover gaan door. Alle andere bijeenkomsten worden afgezegd, in ieder geval tot 6 april a.s.

Welzijnsactiviteiten

 • De activiteiten in het restaurant gaan tijdelijk niet door (in elk geval tot 6 april). De kleinere activiteiten op de huiskamers gaan nog wel door. Cliënten worden hierover door ons persoonlijk geïnformeerd.
 • Welzijnsactiviteiten met deelnemers van buiten af zijn reeds eerder tijdelijk gesloten. Amaliahof is gesloten. De euroleden zijn hierover reeds eerder geïnformeerd.
 • Vrijwilligers die meewerken aan (welzijns)activiteiten wordt gevraagd hiervoor niet naar de zorglocatie te komen, omdat alle activiteiten tot 6 april zijn stilgelegd.

 

Protocol bij besmetting cliënt

 • Indien een cliënt van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland besmet mocht raken, wordt dit gemeld aan de GGD en volgen we de richtlijnen van het RIVM. De betreffende persoon gaat dan in isolatie tot hij/zij niet meer besmettelijk is.

 

Medewerkers

 • Een medewerker van Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland met ziekteverschijnselen (koorts, neusverkoudheid, hoesten, recent opgetreden benauwdheidsklachten) bepaalt samen met de leidinggevende  of werken op locatie mogelijk is. Medewerkers zijn hierover geïnformeerd middels het Informatiebulletin special corona. Deze instructie geldt voor álle medewerkers, dus ook stagiairs, leerlingen én  zzp’ers die werken in de zorg.

 

Een goede hygiëne blijft cruciaal

Een goede hygiëne is enorm belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland gelden daarom onverminderd de volgende hygiënemaatregelen om te voorkomen dat ziekteverwekkers worden verspreid, dat ze kunnen overleven en dat iemand wordt besmet:

 • Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.
 • Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze direct weg.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 • Vermijd handen geven.
 • Vermijd nauw contact met personen die ziek zijn

 

We realiseren ons dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn, maar we zijn van mening dat deze noodzakelijk zijn om het risico van besmetting voor cliënten zoveel mogelijk te beperken. We vragen uw begrip voor de situatie en hopen u snel weer op een van onze locaties te kunnen begroeten.

 

Bovenstaande maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die de overheid op zondag 15  maart voor heel Nederland heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Deze maatregelen zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

 

 

 

 

 

Terug naar overzicht