Tijdelijk verblijf

Bent u opgenomen geweest in het ziekenhuis maar is de overgang naar uw eigen huis te groot en kunt u niet terugvallen op familie of andere hulp? Dan kunt u gedurende de periode van uw herstel in één van onze appartementen voor kortdurende zorg wonen. De thuiszorgmedewerkers bieden de zorg in de appartementen voor tijdelijk verblijf. Bent u opgeknapt of nemen uw mantelzorgers de zorgtaken (weer) over? Dan gaat u gewoon weer naar huis.