Eerste Nederlandse app voor mantelzorgers van mensen met dementie

Eerste Nederlandse app voor mantelzorgers van mensen met dementie  

Tekst ontleend aan Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland heeft de eerste app ontwikkeld voor mensen die zorgen voor iemand met dementie: de Alzheimer Assistent. Nederland telt ruim een miljoen mantelzorgers die zorgen voor een familielid of bekende met dementie. Uit eigen onderzoek onder 2700 mantelzorgers (Dementiemonitor Mantelzorg) blijkt dat 46% overbelast is door de zorg voor iemand met dementie thuis. DE vraag vanuit die groep aan Alzheimer Nederland was dan ook: maak een digitale applicatie voor en door mantelzorgers en experts. Aan die urgente vraag heeft Alzheimer Nederland met deze app gehoor gegeven.

 

Burn out door zware zorg

Uit de Dementiemonitor Mantelzorg blijkt dat 46% van de mantelzorgers overbelast is en nog eens 44% een groot risico hierop loopt. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk thuis wonen. Echter, als de mantelzorger overbelast raakt, een burn out krijgt, en dus niet meer voor de dementiepatiënt kan zorgen, is crisisopname een onvermijdelijke stap. Maar wel een zeer onwenselijke stap.
Samenleven met iemand met dementie zorgt iedere dag voor nieuwe uitdagingen, zoals gedragsveranderingen. Op zo'n moment heb je direct behoefte aan steun en advies van lotgenoten en experts. "De behoefte aan antwoorden op hulpvragen zien wij verschuiven van offline, zoals telefoon en folders, naar online. Met de Alzheimer Assistent app kunnen mantelzorgers direct ervaringen en tips digitaal uitwisselen": aldus Gea Broekema- Prochazka, directeur en bestuurder van Alzheimer Nederland.

 

App voor steun en advies

In de Alzheimer Assistent staat informatie in tekst én in video over meer dan 60 onderwerpen. Deze adviezen worden gegeven door experts en mantelzorgers. Het aanbod van informatie zal blijven groeien. Gebruikers kunnen namelijk zelf tips delen en onderwerpen aandragen. Zo wordt de Alzheimer Assistent een breed gedragen hulpmiddel voor iedereen die samenleeft met iemand met dementie. Meer informatie over de mogelijkheden en de download links is te vinden op de website: www.alzheimerassistent.nl¹.

Herkenning en erkenning is heel belangrijk bij de zware zorg voor iemand met dementie. Alzheimer Nederland peilt de behoeftes van mantelzorgers en springt in op urgente vragen. Naast de Alzheimertelefoon die 24/7 gratis bereikbaar is, de website en de Mantelzorgagenda, is er nu dus ook de Alzheimer Assistent app voor tablets.

 

Direct antwoord

Mantelzorger Janny Walst-van den Bor:"Ik gebruik de Alzheimer Assistent vooral voor mentale steun en praktische tips. Naarmate de ziekte bij mijn man vordert, merk ik dat de situatie voor ons moeilijker wordt. Ik vind in de Alzheimer Assistent direct antwoord op vragen als: voor welke beslissingen kom ik te staan en hoe ga ik verder? Hoe gaan anderen daar mee om? Zo hou ik de zware zorg langer vol."

 

Bekijk ook het demofilmpje.

 

Terug naar overzicht